Posted in Društvena obvestila in prispevki, ZLDS

Razpis Zlata paleta 2013

Upravni odbor Zveze likovnih društev Slovenije je na svoji zadnji seji pripravil terminski načrt in program dela za leto 2013.

V skladu z razpisanimi termini naprošamo vsa društva, zainteresirana za organizacijo in izvedbo terminskih razstav in zaključne razstave, da se prijavijo do konca oktobra 2012.

Upravni odbor je pripravil tudi spremembe Pravilnika za izvedbo projekta Zlata paleta.

Srečno,
Kaja Železnik

tajnica ZLDS

Priloge:
Program in terminski plan Zlata paleta 2013
Spremenjen Pravilnik za izvedbo projekta Zlata paleta