Posted in Društvena obvestila in prispevki, ZLDS

Najuspešnejše društvo 2016

http://www.relik.si/?p=571

V soboto, 12. novembra 2016, je v Delavskem domu Trbovlje potekala zaključna prireditev projekta Zlata paleta 2016 in odprtje razstave s prejetimi certifikati v letošnjem letu. Zaključna prireditev je zadnji, svečani dogodek tekmovalnega projekta za ljubiteljske umetnike, ki ga organizira Zveza likovnih društev Slovenije in poteka celo leto.

Razdeljen je na sedem tematskih sklopov, ki vključujejo osnovne tehnike, grafike, klasično slikarstvo, sodobno slikarstvo, fotografijo, kiparstvo in najnovejši eksperimentalni sklop – iskanja. Organizacija posameznih tematskih razstav je letos potekala v Polzeli, Velenju, Gornji Radgoni, Nazarjah in Trbovljah. V celotnem projektu je sodelovalo 246 avtorjev iz 23 likovnih društev, ki je v izbor oddalo 685 del. Od tega je bilo za razstave izbranih 240 del in najboljšim podeljeno 63 certifikatov. Dela, ki so bila nagrajena s certifikati so bila ponovno razstavljena na zaključni prireditvi. Naznanjene in podeljene so bile tudi po ena bronasta, srebrna in zlata paleta za tri najboljša likovna dela iz vsakega tematskega sklopa.

Z leve Branko Železnik, predsednik Zveze likovnih društev Slovenije in prejemniki bronastih palet: Živa Lipičnik Leskovar (Trbovlje), Jože Loc (Litija), Anita Vozelj (Litija), Srna Mandič (Ljubljana), Danila Krpič (Gornja Radgona) in Dragica Benčič (Trbovlje). Manjkajoča: Anica Tamše (Polzela).

Prejemniki srebrnih palet: Branko Železnik (Trbovlje), Neva Kolar (Rečica ob Savinji), Rajko Bogataj (Ljubljana), Zdravko Červ (Novo mesto), Toni Vučanjk (Dobova) in Marija Murn (Litija). Manjkajoča: Nada Margon (Velenje).

Prejemniki zlatih palet: Branko Železnik (Trbovlje), Lili Bedekovič (Trbovlje), Leopold Methans (Gornja Radgona), Alojzija Murn (Dobrava Naklo), Zlatica Jeras Pohl (Ljubljana), Marjeta Špec (Rečica ob Savinji) in Anita Vozelj (Litija).

Zlata paleta pa ni samo tekmovanje za posameznike, temveč tudi za društva. Že drugo leto zapored je bil naznanjen seznam 10 najuspešnejših društev v Sloveniji. Trem najuspešnejšim društvom pa so bile podeljene bronasta, srebrna in zlata plaketa.

Bronasto plaketo za doseženih 1.430 točk je prejelo Društvo likovnikov Ljubljana, srebrno plaketo za doseženih 1.540 točk je prejel Litijski likovni atelje LILA Litija, zlato plaketo za 3.190 doseženih točk pa, že drugič zapovrstjo, Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje.

Branko Železnik (predsednik ZLDS) in predsedniki najuspešnejših društev: Kaja Železnik (RELIK Trbovlje), Rajko Bogataj (DL Ljubljana) in Joža Ocepek (LILA Litija).

 

Foto: Robert Ahlin.