Pravilnik o vrednotenju in nagrajevanju članov

http://www.relik.si/?page_id=19
 1. člen

Pravilnik o vrednotenju in nagrajevanju članov Društva revirskih likovnikov Relik Trbovlje ureja področje:

 • podelitve najvišjega priznanja društva – naziv ”ČASTNI ČLAN”,
 • podelitve ”PRIZNANJ” trem najuspešnejšim članom za tekoče leto ter
 • meril in kriterijev vrednotenja in nagrajevanja članov društva.

 

A. ”ČASTNI ČLAN” DRUŠTVA REVIRSKIH LIKOVNIKOV RELIK TRBOVLJE

 1. člen

Na podlagi 11. člena Statuta društva občni zbor društva podeljuje, na predlog izvršnega odbora, najvišje priznanje – naziv ”ČASTNI ČLAN” tistim članom društva, ki izpolnjujejo kriterije opredeljene s tem Pravilnikom.

 1. člen

Naziv ”ČASTNI ČLAN” se podeli članom društva za 35–letno neprekinjeno članstvo in aktivno delo v društvu.

 1. člen

Za zasluge posebnega pomena za društvo in kulturo v celoti, pa se lahko naziv ”ČASTNI ČLAN” podeli tudi osebi, ki ni član društva. Oseba, ki v tem primeru prejme ta naziv ima vse pravice in obveznosti kot člani društva, nima pa pravice odločanja.

 1. člen

Naziv se podeljuje v obliki diplome v posebni mapi. Posamezniku, ki prejme naziv ”ČASTNI ČLAN” je podeljena tudi ”SKULPTURA”, ki ponazarja znak društva.

Priznanje ”ČASTNI ČLAN” in ”SKULPTURO” podeli predsednik društva na zaključni pregledni letni razstavi del članov društva. Podelita pa se lahko podeli tudi ob pomembnih jubilejih društva.

”SKULPTURO” lahko izvršni odbor, kot simbol društva, za zahvalo podeli tudi posameznikom ali ustanovam za dosežke posebnega pomena za društvo ali pa ob pomembnih jubilejih.

 1. člen

V izjemnih primerih lahko občni zbor, z dvotretjinsko večino, na predlog častnega razsodišča, odvzame naziv ”ČASTNI ČLAN”.

 

B. PRIZNANJA NAJUSPEŠNEJŠIM ČLANOM DRUŠTVA

 1. člen

Izvršni odbor društva, na predlog strokovnega odbora, vsako leto podeli ”PRIZNANJE” trem najuspešnejšim članom za dosežke v tekočem letu.

 1. člen

Priznanje se podeljuje v obliki diplome. Podeli jih predsednik društva na zaključni pregledni letni razstavi del članov društva.

 

C. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IN NAGRAJEVANJE ČLANOV DRUŠTVA

1.       PROJEKT ZLATA PALETA

­    zlata paleta

­    srebrna paleta

­    bronasta paleta

­    certifikat kakovosti

­    priznanje za kakovost

­    zahvala za sodelovanje

 

200 točk

170 točk

150 točk

100 točk

40 točk

10 točk

 
2.       EX TEMPORE

­    nagrada

­    izbrano in razstavljeno delo

­    udeležba na Ex tempore

 

70 točk

40 točk

20 točk

MEDNARODNI

100 točk

70 točk

30 točk

3. OSTALA TEKMOVANJA

­    nagrada

­    izbrano in razstavljeno delo

­    udeležba na tekmovanju

 

60 točk

30 točk

10 točk

MEDNARODNA

90 točk

60 točk

20 točk

5. KOLONIJE IPD.

­    ZLDS Tabor

­    udeležba na drugih kolonijah

 

30 točk

20 točk

MEDNARODNE

 

50 točk

6. SAMOSTOJNE RAZSTAVE

­    v galerijah nad 30 del

­    v galerijah do 30 del

­    v galerijah do 15 del

 

­    v ustanovah nad 30 del

­    v ustanovah do 30 del

­    v ustanovah do 15 del

 

­    v drugih prostorih nad 30 del

­    v drugih prostorih do 30 del

­    v drugih prostorih do 15 del

 

70 točk

50 točk

30 točk

 

50 točk

40 točk

20 točk

 

40 točk

30 točk

20 točk

 

MEDNARODNE

90 točk

70 točk

50 točk

 

70 točk

60 točk

40 točk

 

60 točk

50 točk

40 točk

 

7. SKUPINSKE RAZSTAVE

­    gostovanja nad 5 del na posameznika

­    gostovanja do 5 del na posameznika

 

­    društvene razstave nad 5 del na posameznik

­    društvene razstave do 5 del na posameznika

 

30 točk

20 točk

 

20 točk

10 točk

MEDNARODNE

50 točk

40 točk

 

40 točk

30 točk

 

 1. člen

Sestavni del Pravilnika so tudi merila in kriteriji za vrednotenje in nagrajevanje. S kriteriji morajo biti seznanjeni vsi člani društva.

Strokovni odbor na osnovi meril in kriterijev za vrednotenje in nagrajevanje oceni aktivnost članov društva za tekoče leto. O rezultatih nato obvesti izvršni odbor.

Ocenjevalno obdobje: 1. decembra preteklega leta – 30. novembra tekočega leta.

Spremembe meril in kriterijev sprejme občni zbor in stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega koledarskega leta.

 

Trbovlje, 19. december 2015

 

Pravilnik o vrednotenju in nagrajevanju članov (2015) – PDF

Dodaj odgovor